Blog

Holowanie pojazdów, a ubezpieczenie

Holowanie pojazdów, a ubezpieczenie

Czasami może dojść do sytuacji, w której konieczne będzie przetransportowanie uszkodzonego samochodu w inną lokalizację. Potrzebne są tutaj znaczne umiejętności. Działanie może skończyć się kolizją drogową. Warto wiedzieć, jaki rezultat prawny powoduje wypadek takiego zespołu pojazdów. Odpowiedź znajduje się w ustawie dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych.