Bezpieczeństwo podczas holowania samochodu. Gdzie jedzie kierowca i pasażerowie?

W przypadku każdego samochodu osobowego poruszającego się po drogach może dojść do awarii, która wymagać będzie holowania. Proces ten zgodnie z zapisami ustawy dotyczącej Prawa o ruchu drogowym nie może być przeprowadzany w sposób standardowy na autostradach.

W przypadku konieczności holowania samochodu na autostradzie należy bowiem zastosować specjalnie przystosowane do tego holowniki, których zadaniem będzie odprowadzenie uszkodzonego pojazdu do najbliższego zjazdu z autostrady lub też parkingu. Kolejną złotą zasadą dotyczącą holowania samochodów jest to, aby koniecznie miał on w pełni sprawny układ kierowniczy oraz hamulcowy, ponieważ takim pojazdem również musimy sterować, pomimo że jest on podczepiony do pojazdu holującego.

Aby cały proces związany z holowaniem samochodu był skuteczny oraz zgodny z prawem, musimy pamiętać o tym, że niezbędna będzie nam do tego specjalnie oznakowana (w biało-czerwonych barwach lub z dołączoną chorągiewką w kolorze żółtym bądź czerwonym) linka holownicza. Oprócz tego holowany pojazd musi koniecznie posiadać z tyłu trójkąt ostrzegawczy lub specjalną lampkę dającą żółte sygnały innym kierowcom. Istnieje również pewien przepis dotyczący prędkości, z jaką mogą poruszać się pojazdy podczas holowania. Otóż w przypadku terenu zabudowanego jest to 30 km/h, zaś na terenach niezabudowanych prędkość ta może wynosić 60 km/h. Holować możemy oczywiście tylko jeden pojazd, a odległość między nami powinna wynosić od 4 do 6 metrów przy połączeniu giętkim lub 3 metry przy połączeniu sztywnym.

Jak wygląda kwestia kierowcy i pasażerów?

Tak jak już wspomnieliśmy, holowanym pojazdem również musimy w odpowiedni sposób sterować. Oczywistą sprawą zatem jest, że musi znajdować się w nim osoba za to odpowiedzialna, czyli kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Kierowca ten oczywiście musi być również trzeźwy. W kwestii pasażerów panują nieco odmienne zdania, jednak nie istnieją obecnie żadne przepisy, które zabraniałyby pasażerom  przebywania w holowanym samochodzie. Mając jednak na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo, powinniśmy unikać takich sytuacji, a nasi pasażerowie powinni przenieść się do pojazdu holującego (jeżeli jest tam miejsce) bądź też skorzystać z innych środków komunikacji.

Bezpieczeństwo podczas holowania samochodu. Gdzie jedzie kierowca i pasażerowie?